Handelsbetingelser

Annonceringsregler For at oprette en annonce på designermoebler.com skal du være fyldt 18 år. Det er ikke tilladt at oprette annoncer der henleder til andre personers identitet. Det er ikke tilladt at oplyse andres e-mail, telefonnummer, adresse eller anden kontaktinformation. Det er ikke tilladt at henvise til andre websites, dog undtaget Fordel Plus annoncer der må linke til egen webside. Det er ikke tilladt, at sælge kopimøbler på designermoebler.com. Indeholder en annonce billeder eller tekst der på nogen måde indikerer, at der er tale om salg af kopimøbler, vil annoncen blive slettet. Det er kun tilladt, at sælge nye og brugte designermøbler og lamper. Annoncer som indeholder andre varer vil blive slettet. designermoebler.com er ikke ansvarlig for om møblerne er ægte, har fejl, er stjålet eller hvordan sælger er kommet i besiddelse af samme. Hvis du som køber har oplevet køb af et stjålet møbel, er det din pligt, at kontakte politiet. Designermoebler.com udleverer ikke personlige oplysninger om annoncører, med mindre der foreligger en dommerkendelse eller vi vurderer, at politiet skal informeres. Billeder du uploader til designermoebler.com må ikke være i strid med dansk lovgivning. Du skal altid have ophavsret til dine billeder. Benytter du billeder som du ikke har ophavsret til, skal du kunne fremlægge deres skriftlige samtykke til at det offentliggøres på designermoebler.com. Der må under ingen omstændigheder, hverken i tekst eller billede, være emner om børneporno, sex med dyr, sex med gravide, ekstrem vold, anvendelse af narkotika eller rusmidler på designermoebler.com. Annoncer med ulovligt indhold eller med henvisning til internetsider med ulovligt indhold, eller opfordring til ulovlig aktivitet, racistiske budskaber o. lign. vil omgående blive slettet. I grove tilfælde vil der ske politianmeldelse med udgangspunkt i den aktuelle IP-adresse og øvrige informationer som designermoebler.com har på pågældende annoncør. designermoebler.com forbeholder sig ret til at suspendere/blokere eller direkte slette annoncer vi skønner useriøse eller hvor der på anden måde ikke er indtastet sandfærdige informationer, dette eventuelt i kombination med en eller flere af de overstående regler. Designermoebler.com kan ikke holdes til ansvar for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på websitet. designermoebler.com påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på websitet. designermoebler.com påtager sig intet ansvar for indholdet af de websites som har links til og fra websiden. designermoebler.com forbeholder sig retten til enhver tid at ændre eller opdatere disse bestemmelser, og du er indforstået med at være omfattet af sådanne ændringer eller opdateringer. Ændringer til dit abonnement, herunder løbetid og priser er dog ikke omfattet af dette.

Betaling og betingelser Designermoebler.com stiller en abonnement-baseret online tjeneste til rådighed på www. designermoebler.com Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem designermoebler.com og en fysisk person vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med designermoebler.com vedrørende Tjenesten. Efter indgåelse af aftalen kan designermoebler.com udføre en sædvanlig kreditundersøgelse forudsat at betingelserne herfor er opfyldt, og på basis deraf udtræde af aftalen med Brugeren. Designermoebler.com kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt designermoebler.com handelsbetingelser. Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og designermoebler.com . For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere Aftalen. Når Aftalen er blevet indgået, vil designermoebler.com fremsende en bekræftelse herpå til den e-mail adresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto. Tjenesten giver Brugeren adgang til designermoebler.com’ s webside og oprettelse af annoncer For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til Tjenestens indhold. Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på designermoebler.com

Registrering, brugernavn og password

En brugerkonto kan registreres på designermoebler.com.

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn(email adresse) og et password (herefter "Login Oplysninger"). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af Brugerens Login Oplysninger.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens login oplysninger, skal Brugeren omgående ændre login oplysninger.

Gebyrer og betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på designermoebler.com.

Opsigelse af abonnement

Brugeren kan til en hver tid opsige abonnement på en annonce. Dette gøres ved, at logge ind med brugernavn og password. Vælg "mine annoncer" og "deaktiver abonnement".

Betaling for abonnementet sker forud hver måned

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af designermoebler.com tilbudte betalingsmidler på designermoebler.com . Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Designermoebler.com forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

I tilfælde af Brugerens opsigelse i medfør af dette pkt.

Brugeren har betalt for en periode efter abonnementets ophør, vil designermoebler.com tilbagebetale det overskydende beløb inden for tredive (30) dage fra abonnementets ophør. Oplysninger til Brugerne vedrørende ændringer samt tilbagebetaling

Fortrydelsesret Ved at indgå nærværende Aftale samtykker Brugeren til at Tjenesten leveres direkte, og at indholdet på designermoebler.com omgående gøres tilgængeligt for Brugeren. Brugen samtykker samtidigt til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende Tjenesten og Aftalen, så snart levering af Tjenesten er påbegyndt. Hvis Brugeren har indgået nærværende Aftale, og levering af Tjenesten er påbegyndt, men Brugen ikke længere ønsker at benytte Tjenesten eller være bundet af Aftalen, skal Brugeren opsige Aftalen i ved, at logge ind på brugerprofil og deaktivere abonnement.

 

Politik omkring kundeoplysninger.
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
For at du kan indgå aftale med os på designermoebler.com, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn/firmanavn
CVRnr.
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere en ydelse til dig.
Personoplysningerne registreres hos designermoebler.com og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Kun ledelsen og webmaster for designermoebler.com har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på designermoebler.com er: Bo Max Laursen

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret

Som registreret hos designermoebler.com har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til designermoebler.com via e-mail support@designermoebler.com.

Disse retningslinier er senest revideret februar 2016.